Sidor

tisdag 14 oktober 2014

Arga unga män och utanförskap

Jag menar att arga unga män oftast beror på misslyckande, att inte bli sedd, att inte bli förstådd! 

Utanförskapet leder allt för ofta till gängbildning:

barnet/ungdomen söker sig till gänget som ser och hör en som den man är. I gänget, gruppen, där får man vara som man är och det är inte så svårt göra som de andra i gänget för. Att slåss är skönt. Att håna andra känns bra (man har ju själv blivit hånad). Att söka sig till några som man känner att man tillhör är en form av överlevnadsstrategi.

Det sorgliga är att det oftast börjar i skolan, när man som individ känner att man inte kan göra som alla andra barn gör: man har svårt knäppa. knyta, skära, hänga med i gymnastiken, skriva, läsa och/eller läsa - och allt hänger på den där förbaskade förmågan till automatisering som är nedsatt 


Man blir antingen ledsen eller arg över att man jämt och ständigt misslyckas ... i kombination med ett mjölk-, mjöl- och/eller sockerberoende blir det inte ett dugg bättre, tvärtom ... man utvecklar ett in- eller utagerande beteende ... 

Ta vara på barns och ungdomars neuroplasticitet och deras speciella behov av kost och kosttillskott samt kompensation/hjälpmedel!
 
Oftast, till någon bevisat motsatsen, beror en nedsatt förmåga till automatisering av den egna rörelsen på att det uppstått en obalans i barnets biokemi - något som oftast, till någon har bevisat motsatsen, kan rättas till med hjälp av anpassad och daglig kompensation, kost, kosttillskott och rörelseaktivitet 


Låt våra barn och unga få det dom har speciellt behov av samtidigt som vi ger dem tid och bekräftelse!

... utanförskapet bildar arga unga män som ligger i riskzonen för att hamna i gänget, gruppen, utanförskapet ... 

Schizofreni och psykos - viktigt att förebygga i tid

På viska.se kan vi läsa att man på en kongress diskuterade nya läkemedel mot schizofreni - läkemedel som påverkar på helt nya sätt. Bland annat sade man att det är viktigt behandla schizofreni tidigt för att symptomen inte skall försämras och för att man inte skall få en kognitiv nedsättning... man pratade om nya antipsykotoiska medel, som man kallar läkemedel, som ökar glutamat i hjärnan - en funktion som man tror är nedsatt vid schizofreni. Man pratade även om andra medel som kan minska de kognitiva och negativa symptomen...

Det är viktigt behandla schizofreni och psykos på ett så tidigt stadium som möjligt
För att symptomen, som ligger till grund för diagnosen schizofreni eller psykos, inte skall försämras och för att man inte skall få en kognitiv nedsättning är det viktigt att behandla så tidigt som möjligt!

Eftersom kost samt brist på vitaminer, mineraler och omega-3 har visat sig vara en av de bidragande orsakerna till bland annat schizofreni, men även psykos, depression, adhd, autism mm., så bör man, så snart som man ser det minsta lilla tecken, genom beteendeförändringar, lägga om kosten och ta de terapeutiska doserna av vitaminer, mineraler och omega-3.

Genom att anpassa kosten och således plocka bort den kost som kan vara en av de bidragande orsakerna till symptomen och genom att ge de nödvändiga kosttillskotten - eftersom en läckande tarm ...


... som orsakas av den mat man har ätit, medfört att man inte kunnat ta upp viktiga ämnen ur kosten, ämnen som exempelvis vitaminer och mineraler, viktiga byggstenar till våra celler, signalsubstanser och hormoner ...... och brister i form av omega-3 bör kompletteras genom kosttillskott.


Anpassad kost
Genom att ta bort produkter i kosten som innehåller mjölk, mjöl och soja - det gäller 100% de första tre månaderna, helst i sex månader för att få ett fullgott resultat - ger man individen möjligheter att bli friskare!

Anpassade kosttillskott
När man äter kost som kroppen har svårigheter med att bryta ned - på grund av att man vanligtvis har brist på de enzymer som bland annat skall hjälpa till med att bryta ned proteinerna i mjölk, mjöl och soja, vilket benämns proteinintolerans - får man en irriterad tarm, en tarm som har svårt ta upp vissa ämnen ur kosten samtidigt som den läcker ut vissa ämnen som den inte skall släppa igenom tarmväggarna.
Nödvändiga kosttillskott är, som jag ser det, extra höga doser av ett bredspektrum av vitaminer och mineraler, omega-3 och tarmbakterier - och de skall tas dagligen! Ibland kan det vara nödvändigt ta antioxidanter och kalk eller bikarbonat alternativt björksav/björkaska om man bor i en väldigt stressad kropp. Dr P-A Öckerman och Egenvårdspoolen är goda producenter av antioxidanter i bredspektrum - eftersom balansen är viktig bör man inta det i form av bredspektrum och inte enbart en eller några vitaminer, mineraler eller antioxidanter. Du kan läsa mer om det i Per-Arne Öckermans bok om fria radikaler och antioxidanter.

Kosttillskott med omega-3
Eftersom den mat vi i dag äter har allt för höga halter av omega-6, halter som tangerar nivån för hälsorisk, behöver vi omega-3 för att balansera upp den obalans som uppstått i biokemin.
Orsaken till detta är att våra djur i dag inte går ute och äter, eller pickar, av de grödor som innehåller omega-3. Exempelvis innehåller ett ägg i Grekland betydligt högre halter av omega-3 än vad ett ägg i Sverige gör i dag! I dag ger vi våra djur kraftfoder vilket innebär att de ger oss enormt höga doser av omega-6 i förhållande till omega-3. Även den odlade laxen får kraftfoder vilket medför att den har låga halter av omega-3 jämfört med den vilda laxen.
Lagom balans mellan omega-6 och omega-3 anses vara 3:1, således tre gånger så mycket omega-6 som omega-3. Idag har vi skyhöga världen av omega-6 vilket medför att vi hamnar i riskzonen för att dra på oss fysisk och/eller psykisk ohälsa, så kallade folksjukdomar.
Det finns forskning, sedan långt bak i tiden, som visat att bl.a. brist på omega-3 kan vara en av de bidragande orsakerna till schizofreni.


Här hittar du en hemsida - hemsidan som visar på de möjligheter som finns, genom anpassad kost och kosttillskott, att förändra biokemin så till den milda grad att de symptom som stödjer diagnosen schizofreni avtar och oftast "försvinner bort i horisonten" - men ligger och lurar så fort man fastnar i de livsmedel som kan vara en av orsakerna till att symptomen uppstått! Föreningen stöds inte bara av föräldrar utan även av de terapeuter och läkare som sett att metoden har effekt - en effekt vi inte borde få lov att tysta ned!

Här hittar du hemsidan som förklarar vad en proteinintolerans är och här en sida på FB som har mycket att ge dig som funderar över vad det handlar om!


Här hittar du artikeln som bara talar om läkemedel - effekter som du även kan få med hjälp av ovan nämnda ;-)

Lycka till i ditt val!

Inga fler barn i socialt utanförskap!

Oavsett vem som styr i Sverige finns ett löfte som aldrig infrias: att bryta socialt utanförskap bland barn. Hjälp oss ändra på det genom att sprida budskapet!

Kämpa för varenda unge - där jag menar att det är dags att börja kämpa i Sverige NU och ge varenda unge rätten att få den kost de håller sig friskare av och kräv att den svenska sjukvården tar till sig de kunskaper som i dag finns om den anpassade kostens, de anpassade kosttillskottens och de anpassade rörelseaktiviteternas samt kompensationens positiva roll för ett friskare liv, en ökad psykisk hälsa, bland våra barn och unga!

Unicef skriver, och jag håller med, därför är jag med, att "Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting. Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för miljontals barn världen över.
Det går att skydda barn mot våld, övergrepp och exploatering. Det går att ge dem trygghet, utbildning och mat för dagen. Och det går att befria barn från ett liv som soldat, gatubarn eller prostituerad.
UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, finns på plats i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar och arbetar dygnet runt för att ALLA barn ska få den barndom som de har rätt till. Det handlar om så självklara saker som till exempel rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar, bra hälsovård, skola och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.
På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller "facebooka" om barns rättigheter.
Vi kanske inte kan förändra världen idag, men allt stort börjar med något litet.
Du kan göra större skillnad än du tror.
Ps. Vill du gå med i vårt nätverk bloggare för varenda unge - läs mer här!"

Den svenska sjukvården ser bort och tystar ned
"Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting":

Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för de tusentals barn i Sverige som i dag inte får de möjligheter de har rätt till, en ökad psykisk hälsa - eftersom den svenska sjukvården, inklusive psykiatri och neuropsykiatri, tittar bort och tystar ned de kunskaper, både beprövade och genom forskning, som i dag finns om hur förändring av livsstil kan förändra barnets psykiska hälsa inom loppet av några veckor!

Förändring av livsstil genom förändring av kost, möjligheter till kosttillskott, kompensation och daglig rörelseaktivitet!
Det krävs egentligen färre resurser för att kunna coacha våra barn och unga med psykisk ohälsa till ett friskare liv - här några förslag till åtgärder:

Första steget är att läkarna tar sitt ansvar och följer Läkemedelsverkets rekommendationer samt enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och FN:s Barnkonvention gör de har all skyldighet att göra;
* informerar om vilka möjligheter till stödåtgärder som finns genom andra metoder
än de som erbjuds i dag via sjukvården
* kräver fördjupad utbildning, av sjukvårdspersonal inom habilitering och psykiatri, inom området livsstilsförändring (anpassad kost, kosttillskott, kompensation och rörelseaktivitet)
* kräv att de som redan är insatta i området har all rätt att sätta igång NU - vi har inte en enda sekund att förlora! - de kan utbilda och coacha

Andra steget är att coacha de som finns i barnets närmiljö genom att;
* ge information om hur och varför till barn, föräldrar och skolpersonal 
* sätta igång studiecirklar om kostens och kosttillskottens samt rörelsens betydelse

Tredje steget är:
* uppföljning
* vidareutbildning

I Västra Götalandsregionen har man lagt en handlingsplan som gäller från den 1 januari 2014, och, i korthet, innebär den ökade krav på ett aktivt barnrättsarbete i samtliga delar av Västra Götalandsregionen - där jag ser den tredje punkten, Västra Götalandsregionen ska ha god överblick över barns hälsa och levnadsvillkor, som den viktigaste!