Sidor

tisdag 14 oktober 2014

Arga unga män och utanförskap

Jag menar att arga unga män oftast beror på misslyckande, att inte bli sedd, att inte bli förstådd! 

Utanförskapet leder allt för ofta till gängbildning:

barnet/ungdomen söker sig till gänget som ser och hör en som den man är. I gänget, gruppen, där får man vara som man är och det är inte så svårt göra som de andra i gänget för. Att slåss är skönt. Att håna andra känns bra (man har ju själv blivit hånad). Att söka sig till några som man känner att man tillhör är en form av överlevnadsstrategi.

Det sorgliga är att det oftast börjar i skolan, när man som individ känner att man inte kan göra som alla andra barn gör: man har svårt knäppa. knyta, skära, hänga med i gymnastiken, skriva, läsa och/eller läsa - och allt hänger på den där förbaskade förmågan till automatisering som är nedsatt 


Man blir antingen ledsen eller arg över att man jämt och ständigt misslyckas ... i kombination med ett mjölk-, mjöl- och/eller sockerberoende blir det inte ett dugg bättre, tvärtom ... man utvecklar ett in- eller utagerande beteende ... 

Ta vara på barns och ungdomars neuroplasticitet och deras speciella behov av kost och kosttillskott samt kompensation/hjälpmedel!
 
Oftast, till någon bevisat motsatsen, beror en nedsatt förmåga till automatisering av den egna rörelsen på att det uppstått en obalans i barnets biokemi - något som oftast, till någon har bevisat motsatsen, kan rättas till med hjälp av anpassad och daglig kompensation, kost, kosttillskott och rörelseaktivitet 


Låt våra barn och unga få det dom har speciellt behov av samtidigt som vi ger dem tid och bekräftelse!

... utanförskapet bildar arga unga män som ligger i riskzonen för att hamna i gänget, gruppen, utanförskapet ... 

Schizofreni och psykos - viktigt att förebygga i tid

På viska.se kan vi läsa att man på en kongress diskuterade nya läkemedel mot schizofreni - läkemedel som påverkar på helt nya sätt. Bland annat sade man att det är viktigt behandla schizofreni tidigt för att symptomen inte skall försämras och för att man inte skall få en kognitiv nedsättning... man pratade om nya antipsykotoiska medel, som man kallar läkemedel, som ökar glutamat i hjärnan - en funktion som man tror är nedsatt vid schizofreni. Man pratade även om andra medel som kan minska de kognitiva och negativa symptomen...

Det är viktigt behandla schizofreni och psykos på ett så tidigt stadium som möjligt
För att symptomen, som ligger till grund för diagnosen schizofreni eller psykos, inte skall försämras och för att man inte skall få en kognitiv nedsättning är det viktigt att behandla så tidigt som möjligt!

Eftersom kost samt brist på vitaminer, mineraler och omega-3 har visat sig vara en av de bidragande orsakerna till bland annat schizofreni, men även psykos, depression, adhd, autism mm., så bör man, så snart som man ser det minsta lilla tecken, genom beteendeförändringar, lägga om kosten och ta de terapeutiska doserna av vitaminer, mineraler och omega-3.

Genom att anpassa kosten och således plocka bort den kost som kan vara en av de bidragande orsakerna till symptomen och genom att ge de nödvändiga kosttillskotten - eftersom en läckande tarm ...


... som orsakas av den mat man har ätit, medfört att man inte kunnat ta upp viktiga ämnen ur kosten, ämnen som exempelvis vitaminer och mineraler, viktiga byggstenar till våra celler, signalsubstanser och hormoner ...... och brister i form av omega-3 bör kompletteras genom kosttillskott.


Anpassad kost
Genom att ta bort produkter i kosten som innehåller mjölk, mjöl och soja - det gäller 100% de första tre månaderna, helst i sex månader för att få ett fullgott resultat - ger man individen möjligheter att bli friskare!

Anpassade kosttillskott
När man äter kost som kroppen har svårigheter med att bryta ned - på grund av att man vanligtvis har brist på de enzymer som bland annat skall hjälpa till med att bryta ned proteinerna i mjölk, mjöl och soja, vilket benämns proteinintolerans - får man en irriterad tarm, en tarm som har svårt ta upp vissa ämnen ur kosten samtidigt som den läcker ut vissa ämnen som den inte skall släppa igenom tarmväggarna.
Nödvändiga kosttillskott är, som jag ser det, extra höga doser av ett bredspektrum av vitaminer och mineraler, omega-3 och tarmbakterier - och de skall tas dagligen! Ibland kan det vara nödvändigt ta antioxidanter och kalk eller bikarbonat alternativt björksav/björkaska om man bor i en väldigt stressad kropp. Dr P-A Öckerman och Egenvårdspoolen är goda producenter av antioxidanter i bredspektrum - eftersom balansen är viktig bör man inta det i form av bredspektrum och inte enbart en eller några vitaminer, mineraler eller antioxidanter. Du kan läsa mer om det i Per-Arne Öckermans bok om fria radikaler och antioxidanter.

Kosttillskott med omega-3
Eftersom den mat vi i dag äter har allt för höga halter av omega-6, halter som tangerar nivån för hälsorisk, behöver vi omega-3 för att balansera upp den obalans som uppstått i biokemin.
Orsaken till detta är att våra djur i dag inte går ute och äter, eller pickar, av de grödor som innehåller omega-3. Exempelvis innehåller ett ägg i Grekland betydligt högre halter av omega-3 än vad ett ägg i Sverige gör i dag! I dag ger vi våra djur kraftfoder vilket innebär att de ger oss enormt höga doser av omega-6 i förhållande till omega-3. Även den odlade laxen får kraftfoder vilket medför att den har låga halter av omega-3 jämfört med den vilda laxen.
Lagom balans mellan omega-6 och omega-3 anses vara 3:1, således tre gånger så mycket omega-6 som omega-3. Idag har vi skyhöga världen av omega-6 vilket medför att vi hamnar i riskzonen för att dra på oss fysisk och/eller psykisk ohälsa, så kallade folksjukdomar.
Det finns forskning, sedan långt bak i tiden, som visat att bl.a. brist på omega-3 kan vara en av de bidragande orsakerna till schizofreni.


Här hittar du en hemsida - hemsidan som visar på de möjligheter som finns, genom anpassad kost och kosttillskott, att förändra biokemin så till den milda grad att de symptom som stödjer diagnosen schizofreni avtar och oftast "försvinner bort i horisonten" - men ligger och lurar så fort man fastnar i de livsmedel som kan vara en av orsakerna till att symptomen uppstått! Föreningen stöds inte bara av föräldrar utan även av de terapeuter och läkare som sett att metoden har effekt - en effekt vi inte borde få lov att tysta ned!

Här hittar du hemsidan som förklarar vad en proteinintolerans är och här en sida på FB som har mycket att ge dig som funderar över vad det handlar om!


Här hittar du artikeln som bara talar om läkemedel - effekter som du även kan få med hjälp av ovan nämnda ;-)

Lycka till i ditt val!

Inga fler barn i socialt utanförskap!

Oavsett vem som styr i Sverige finns ett löfte som aldrig infrias: att bryta socialt utanförskap bland barn. Hjälp oss ändra på det genom att sprida budskapet!

Kämpa för varenda unge - där jag menar att det är dags att börja kämpa i Sverige NU och ge varenda unge rätten att få den kost de håller sig friskare av och kräv att den svenska sjukvården tar till sig de kunskaper som i dag finns om den anpassade kostens, de anpassade kosttillskottens och de anpassade rörelseaktiviteternas samt kompensationens positiva roll för ett friskare liv, en ökad psykisk hälsa, bland våra barn och unga!

Unicef skriver, och jag håller med, därför är jag med, att "Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting. Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för miljontals barn världen över.
Det går att skydda barn mot våld, övergrepp och exploatering. Det går att ge dem trygghet, utbildning och mat för dagen. Och det går att befria barn från ett liv som soldat, gatubarn eller prostituerad.
UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, finns på plats i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar och arbetar dygnet runt för att ALLA barn ska få den barndom som de har rätt till. Det handlar om så självklara saker som till exempel rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar, bra hälsovård, skola och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.
På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller "facebooka" om barns rättigheter.
Vi kanske inte kan förändra världen idag, men allt stort börjar med något litet.
Du kan göra större skillnad än du tror.
Ps. Vill du gå med i vårt nätverk bloggare för varenda unge - läs mer här!"

Den svenska sjukvården ser bort och tystar ned
"Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting":

Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för de tusentals barn i Sverige som i dag inte får de möjligheter de har rätt till, en ökad psykisk hälsa - eftersom den svenska sjukvården, inklusive psykiatri och neuropsykiatri, tittar bort och tystar ned de kunskaper, både beprövade och genom forskning, som i dag finns om hur förändring av livsstil kan förändra barnets psykiska hälsa inom loppet av några veckor!

Förändring av livsstil genom förändring av kost, möjligheter till kosttillskott, kompensation och daglig rörelseaktivitet!
Det krävs egentligen färre resurser för att kunna coacha våra barn och unga med psykisk ohälsa till ett friskare liv - här några förslag till åtgärder:

Första steget är att läkarna tar sitt ansvar och följer Läkemedelsverkets rekommendationer samt enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och FN:s Barnkonvention gör de har all skyldighet att göra;
* informerar om vilka möjligheter till stödåtgärder som finns genom andra metoder
än de som erbjuds i dag via sjukvården
* kräver fördjupad utbildning, av sjukvårdspersonal inom habilitering och psykiatri, inom området livsstilsförändring (anpassad kost, kosttillskott, kompensation och rörelseaktivitet)
* kräv att de som redan är insatta i området har all rätt att sätta igång NU - vi har inte en enda sekund att förlora! - de kan utbilda och coacha

Andra steget är att coacha de som finns i barnets närmiljö genom att;
* ge information om hur och varför till barn, föräldrar och skolpersonal 
* sätta igång studiecirklar om kostens och kosttillskottens samt rörelsens betydelse

Tredje steget är:
* uppföljning
* vidareutbildning

I Västra Götalandsregionen har man lagt en handlingsplan som gäller från den 1 januari 2014, och, i korthet, innebär den ökade krav på ett aktivt barnrättsarbete i samtliga delar av Västra Götalandsregionen - där jag ser den tredje punkten, Västra Götalandsregionen ska ha god överblick över barns hälsa och levnadsvillkor, som den viktigaste! 

tisdag 27 maj 2014

Sverige sviker - eller är det sjukvården som sviker?

När jag läser, i Aftonbladet söndag, Nr 21, 25-31 maj 2014, att Joel var en glad kille som hade svårt att sitta still, att han alltid, precis som alla andra barn, har velat lära sig saker men att det byggdes upp en stress inuti honom av att aldrig få lyckas och att han redan i fjärde klass fick sitt första magsår tänker jag att det här är nog en kille med störningar inom området känsel.
 Störningar inom området känsel påverkar individens förmåga att att utföra livets dagliga aktiviteter och relationer negativt och individen får svårigheter med att agera snabbt och precist i dessa sammanhang. Störningar inom området känsel är, precis som syn- och hörselstörningar, dolda funktionshinder och medför därmed att individen lätt kan bli utsatt för överkrav.
Att kräva att en individ skall träna sig att arbeta mer snabbt och precist i aktivitet eller relation är jämförbart med att kräva att individer med störningar inom området syn eller hörsel skall träna sig att se eller höra bättre eftersom man inte kan träna sig att känna bättre (såvida inte träningen är baserad på en specifik bedömning av området känsel).
När man inte lyckas blir det självklart en stress. Man blir orolig och man får än mer ont i magen! Det kan hjälpa att låta bli att äta eftersom inga mjölk- och mjölprodukter då irriterar tarmslemhinnan - det gör mindre ont!
Ett tips är att dricka ekologisk grönsaksbuljong utan socker och jäst samtidigt som man kräver kompensation av sina dolda funktionshinder med hjälp av exempelvis färdiga bokstäver och färdigt ljud - förslagsvis en individuellt utprovad dator med ljudåtergivning! Talböcker, muntliga prov och att få längre tid på sig är också viktiga faktorer då området känsel inte fungerar som det ska! En bedömning av området känsel påvisar oftast en försening av förmåga att automatisera rörelsen, att snabbt och precist kunna utföra en rörelse, med två år eller mer jämfört med jämnåriga klasskamrater!

Att kompensera störningar inom känsel är minst lika viktigt som att kompensera störningar inom området syn och hörsel! HUR många barn och unga skulle inte bli stressade av att inte få lov använda sina individuellt utprovade glasögon/linser och hörapparat/ljudslinga!? Jag lovar, det hade inte dröjt länge förrän även de eleverna började stanna hemma från skolan och bli så kallade "dropouts"!
Kompensation av de dolda funktionshindren ger individen möjligheter känna att de duger och att de kan - men så här i stället och skolarbetet blir mer meningsfullt än utan de individuellt utprovade hjälpmedlen.

Bedömning av området känsel ger en förklaringsmodell som hjälper både elev och lärare att få insikt om varför det är av vikt att få lov använda sig av dessa hjälpmedel inklusive andra kompensatoriska åtgärder så som exempelvis lämpliga programvaror och appar, mer tid, anpassad matematik och gymnastik.

Största orsaken till störningar inom området känsel är oftast en proteinintolerans mot mjölk- och mjölprodukter vilket medför att opioida peptider bildas - de har en morfinliknande effekt på nervsystemet. Även andra gifter och brister kan orsaka störningar inom området känsel.
Proteinintolerans innebär att mag- och tarmslemhinna är negativt påverkad och mer känslig samtidigt som kroppen är i stress av att inte kunna bryta ned maten på rätt sätt vilket medför att utifrån kommande stress blir än mer sårbar på dessa individer och mag-tarmkatarr med påföljande magsår är inte en helt ovanlig åkomma!

Redan i fjärde klass fick Joel magsår! Joel blev en "dropout", en hemmasittare och jag kan läsa vidare i artikeln att en undersökning från Skolverket 2010 visade att 1 650 grundskoleelever var hemma "utan giltigt skäl" i mer än en månad och att 23 procent av de elever som slutade årskurs 9 vårterminen 2013 saknade fullständiga betyg och 12 procent av eleverna hade inte behörighet att söka gymnasieskolan!

Störningar inom området känsel är minst lika viktiga att bedöma och behandla som störningar inom området syn och hörsel, på ett så tidigt stadium som möjligt för att förhindra att individen utvecklar än mer avvikande beteenden, psykisk ohälsa och ett utanförskap. Utanförskap av det här slaget kostar vårt samhälle drygt 70 miljarder om året.

Frågan är om det är pedagogerna som sviker eleverna på grund av för stor klasser som medför för lite tid till varje elev eller om det är sjukvården, och då framförallt BVC (Barnavårdscentral) och SHV (Skolhälsovård), som sviker genom att bortse från vikten av barnets förmåga att känna in sig själv och sin omvärld eller om det, totalt sett, är så att det är Sverige som sviker sina barn och ungdomar!?

Personligen anser jag att det är sjukvård, inklusive BVC och SHV som sviker våra barn och ungdomar inklusive pedagoger i det här avseendet!

måndag 3 februari 2014

Mobbning påverkar hjärnan - är du mobbad?


Människans intelligens kan förhindra att mobbing sker i skolor och på arbetsplatser
Mobbing ligger inbyggt i varje individ ... rädsla för att bli utesluten ur flocken ... att utesluta den som inte liknar de andra i gruppen ... är något som triggar mobbing - vuxna och medmänniskor kan förhindra mobbing genom att tillåta sig se vad som sker och genom att lägga sig i och ifrågasätta!

Just nu mobbas 50.000 barn! Jag undrar hur många vuxna som mobbas just nu? Själv har jag tre klara fall, som vågat tala, i min bekantskapskrets!

Mobbing påverkar hjärnan, både hos den mobbade och hos mobbaren

Den mobbade utvecklas till den underdåniga - töms på serotonin
Den mobbades "ärr" från tidigare utsatthet medverkar till att liknande situationer ger flash-backs som kan liknas vid PTS (post traumatiskt syndrom) ... om man bestämmer sig för att berätta eller avslöja vad som pågår och hur man mår riskerar man utsättas än mer, då får man verkligen däng, enligt Martin Ingvar ... Den mobbade utsätts för långvarig och kraftig stress - vad händer då med serotoninnivån!?


Mobbaren utvecklas till den dominanta - fylls på med dopamin och adrenalin
Mobbaren upplever en form av belöningseffekt/uppvisad dominans lyckades, det frisätts en dopamin-dusch ... och om det är "förbjudet område" frisätts även en adrenalindusch ... Betänk sedan hur frisättning, alternativt förlust, av signalsubstanser kan forma individer, barn som vuxna!
  
Rektorer, arbetsgivare och medmänniskor: vakna upp NU!
Låt barnen leva ut sina behov på annat sätt än genom mobbing! Skolan är i behov av ökade resurser genom fritidsledare, fritids- och dramapedagoger som nu bör få sin givna plats i skolans vardag för att ge barn och ungdomar möjligheter leva ut sina behov!


Behov av bemötande efter utsatthet, mobbing
Att bli sedd är A och O! Genom samtalet om hur och varför blir man sedd - genom att rektor, lärare, arbetsgivare och medmänniskor erkänner att det sker så uppmärksammar de att mobbing pågår eller har pågått och klargör, på så vis, för den mobbade att det här är inte okey att du utsätts för det här! Du tillhör oss och vi skall ta tag i det här NU! Samtidigt som man uppmärksammar mobbaren på att det här är inte okey, det här är inte accepterat i vårt samhälle! Vi accepterar inte att detta fortgår! Vi sätter oss ned och gör upp en bemötande- och behandlingsplan NU!

Samtal, anpassad kost, massage och rörelseaktivitet kan öka på den förlorade serotoninnivån
Att bli sedd, dagligen, att någon ser en och pratar till en ökar på nivån av serotonin liksom daglig och anpassad kost samt daglig och anpassad rörelse i form av massage och lek- samt fritidsaktiviteter gör! Samtidigt som dagliga samtal och rörelseaktiviteter stärker individens självförtroende om de anpassas efter individens speciella behov.
 
Den utsatta kan också må bättre genom att börja skriva om situationen eller göra en film alternativt ta upp händelsen på dramalektionen - att bli sedd är således av stor vikt, det ökar tilliten och ökad tillit minskar stressen, utsattheten som kan ta sig uttryck på olika sätt beroende av individens stämningsläge (balans eller obalans i biokemin) ...

Rörelseaktivitet, massage och anpassad kost sänker den höga nivån av dopamin och adrenalin
Daglig och anpassad kost syftar, liksom anpassad rörelseaktivitet, till att balansera upp obalansen i individens biokemi - allt anpassat efter individens speciella behov. Inom loppet av några veckor uppnås oftast ett mycket positivt resultat - när fritidsledare, fritidspedagoger och dramapedagoger får en god handledning om hur och varför.


Själv utsatt för svår mobbing två gånger
Ja, jag har själv blivit mobbad i vuxenlivet - den andra gången hamnade jag i ungefär samma situation men då kunde jag hantera det snabbare och vara mer aktiv. Jag berättade i stort sett på en gång att jag hamnat i samma situation, av samma mobbare som för cirka tolv år sedan, och att jag nu mådde skitdåligt eftersom jag fick sådana enorma flash-backs ... några av dem jag berättade för förstod mig medan andra inte alls förstod mig och jag har nu valt att vara där jag blir förstådd ;-)
Jag strävar nu efter att ta hjälp i mitt fortsatta arbete genom att läsa boken "Den sociala hjärnan" av läkaren och forskaren Katarina Gospic.

lördag 1 februari 2014

Bekämpa ditt utanförskap!

Tro på dig själv - har du dolda funktionshinder som i dag ses som neuropsykiatriska eller psykiatriska eller synliga funktionshinder som ses som fetma och/eller beroende (man kan dölja sitt beroende ganska så bra) så finns det möjligheter genom att förändra sin kost!

Lägg sedan till dina förmågor och jobba på dem - tro på dig själv!

Jag önskar dig all lycka i livet!