Sidor

tisdag 25 juni 2013

Avgiftning av barn som redan är förgiftade på grund av miljötoxiner | Kurera.se

En fantastisk man som skrivit en bok som är värd att komplettera med till de böcker som innehåller mat för barn och unga med proteinintolerans, således böckerna Nu räcker det!, Rask af Mad, Kärnfrisk Familj, Kärnfrisk mat, Mat för barn och unga med ADHD och autism etc. Byt ut Peters förslag på mjölk- och mjölprodukter med alternativ som havremjölk (om ditt barn inte har allt för svåra symptom på intolerans), sesammjölk - finns fler recept på alternativ till komjölk i nämnda böcker - och mjölsorter som ex. amarant, mandelmjöl etc.

Man bör vara extra vaksam, försiktig, med avgiftning framförallt för de barn och unga som uppbär symptom som i dag benämns som ASD (autism, aspergers syndrom, infantil autism och andra autismliknande tillstånd), ångest, psykos och/eller schizofreni. Ju hårdare avgiftning desto mer gifter "släpps loss" i kroppen och påverkar barnets nervsystem negativt, vilket avspeglar sig i barnets beteenden, både fysiskt och psykiskt.

Avgiftning av barn som redan är förgiftade på grund av miljötoxiner | Kurera.se

måndag 24 juni 2013

Rehabilitering inom kriminalvårdenBeatrice Ask, tar kriminalvården verkligen hand om vuxna, normala människor?
Inledningsvis vill jag påpeka att det för mig inte handlar om normala eller onormala individer, människor, utan om vanliga och ovanliga individer - där ovanligheten kan vara antingen till fördel eller nackdel. Ovanligheten beror inte allt för sällan på störningar inom området känsel, orsakade av en obalans i individens biokemi - något som oftast kan förändras positivt genom anpassad kost och anpassad rörelseaktivitet. Positiv förändring av balansen i biokemin innebär positiv förändring av individens beteenden, både fysiskt och psykiskt - således möjligheter till positiv förändring av individens beteende i aktivitet och relation. För mig handlar det inte om att de som vårdas inom kriminalvården är normala människor som inte behöver så mycket rehabilitering utan bara behöver lära sig hur man gör, hur man beter sig ... personligen misstänker jag att dessa medmänniskor har kämpat med att göra som andra människor gör i hela sitt liv!
I dagens, 20130624, svt2 FORUM, Direktsända interpellationsdebatter i riksdagen, 11:00-12:00, avslutar justitieminister Beatrice Ask debatten med att säga att det är viktigt för våra interner att lära sig leva ett normalt liv, att det är vuxna, normala människor det handlar om. Som jag ser det avsäger där med vår minister dessa unga män och kvinnor rätten till att få möjligheter träffa specialiserad arbetsterapeut, logoped och sjukgymnast samt beroendeterapeut. Beatrice Ask svar var riktat till miljöpartiets talesman i frågan, Gunvor G Ericson, som förespråkar arbetsterapeuter inom kriminalvården.

Arbetsterapeuten har möjligheter bedöma om individen bär på någon form av dolt funktionshinder inom området känsel, så kallade human haptiska perceptionsstörningar - något som ofta kan ligga bakom individens svårigheter med att delta i livets dagliga aktiviteter och relationer. En specialiserad arbetsterapeut vet hur individen kan få möjligheter till positiv förändring av beteenden i aktivitet och relation genom anpassad kost och kosttillskott samt kompensation.
Beroendeterapeuten har möjligheter förändra intag av socker och andra beroendeframkallande droger för att eliminera risker så som ex. aggressionsutbrott, sömn- och koncentrationssvårigheter mm

Normala människor som har normala möjligheter känna in hamnar oftast inte inom kriminalvården
Kära Beatrice, du om någon borde veta att normala människor inte hamnar inom kriminalvårdens väggar - nej, det är avvikande beteenden som exempelvis aggressivitet och beroende av droger och spänning som för våra ungdomar, de barn vi födde till denna jord för att vårda och ge ett människovärde, inom social- och kriminalvårdens väggar utan att få möjligheter till en fullgod rehabilitering! Vårt misslyckande som föräldrar och samhälle avspeglar sig i antalet barn och unga som hamnar inom dessa väggar - ju fler barn och unga desto större misslyckande, ett bevis för att vi vuxna inte har lyckats ta hand om det dyrbaraste vi har: våra barn och ungdomar!

För att våra barn och ungdomar skall få möjligheter utvecklas normalt, vanligt, krävs tillgång till kost och rörelseaktiviteter som ger dem möjligheter till god balans i deras biokemi - en eventuell obalans avspeglar sig i barnets/ungdomens avvikande beteenden.

Sjukvården förnekar, liksom Beatrice, betydelse av habilitering och rehabilitering
Så länge sjukvården förnekar att kost och inaktivitet kan vara en av de bidragande orsakerna till att ungdomar utvecklar bland annat aggressivitet och våld borde sjukvården ej heller få tillgång till att ge barn och unga mediciner när de utvecklat avvikande beteenden... Faktum är att mediciner, precis som kost och rörelse, kan förändra barnets/ungdomens biokemi. I dag har sjukvården valt att försöka förändra barns/ungdomars avvikande beteenden genom samtal, medicinering och pedagogik trots att de är väl medvetna om det kända faktum att bland annat proteiner i mjölk-, mjöl- och sojaprodukter samt socker kan utveckla många av dessa avvikande beteenden!

Vad får sjukvård att välja medicinering och samtal före förändring av kost och rörelse?
Medicinering genererar pengar, vinster samtidigt som ett erkännande av att viss kost, de vita gifterna, och inaktivitet kan utveckla barn och unga med svåra, avvikande beteenden - beteenden som medför att de riskerar hamna i utanförskap - riskerar minska de vinster som läkemedels- och livsmedelsindustrin har satt som mål! 

Hur många barn och ungdomar skall vi offra och låta hamna inom social- och kriminalvård!?
Så länge inte sjukvården upplyser socialstyrelsen om kostens och rörelsens betydelse kommer antalet ungdomar inom social- och kriminalvård att öka! Naturligtvis har även deras behov av att bli sedda, få ett människovärde genom att vara värdefull - där eget jobb, egen lägenhet och råd att köpa in mat för dagen är en god förutsättning för att livet skall kännas meningsfullt, också av betydelse men så länge vi förnekar kostens och rörelsens betydelse under barnets uppväxt riskerar vi även deras framtid!

Anpassa barns och ungdomars kost och rörelse - minska behov av social- och kriminalvård!
Så fort vi inser att ett barns utveckling av beteenden avviker från det vanliga bör vi inse att habilitering i form av anpassad kost, kosttillskott, rörelse och kompensation kan ge barnet möjligheter till en ökad livskvalitet samtidigt som enorma resurser sparas in och kan läggas om på andra behövande ;-)