Sidor

måndag 3 februari 2014

Mobbning påverkar hjärnan - är du mobbad?


Människans intelligens kan förhindra att mobbing sker i skolor och på arbetsplatser
Mobbing ligger inbyggt i varje individ ... rädsla för att bli utesluten ur flocken ... att utesluta den som inte liknar de andra i gruppen ... är något som triggar mobbing - vuxna och medmänniskor kan förhindra mobbing genom att tillåta sig se vad som sker och genom att lägga sig i och ifrågasätta!

Just nu mobbas 50.000 barn! Jag undrar hur många vuxna som mobbas just nu? Själv har jag tre klara fall, som vågat tala, i min bekantskapskrets!

Mobbing påverkar hjärnan, både hos den mobbade och hos mobbaren

Den mobbade utvecklas till den underdåniga - töms på serotonin
Den mobbades "ärr" från tidigare utsatthet medverkar till att liknande situationer ger flash-backs som kan liknas vid PTS (post traumatiskt syndrom) ... om man bestämmer sig för att berätta eller avslöja vad som pågår och hur man mår riskerar man utsättas än mer, då får man verkligen däng, enligt Martin Ingvar ... Den mobbade utsätts för långvarig och kraftig stress - vad händer då med serotoninnivån!?


Mobbaren utvecklas till den dominanta - fylls på med dopamin och adrenalin
Mobbaren upplever en form av belöningseffekt/uppvisad dominans lyckades, det frisätts en dopamin-dusch ... och om det är "förbjudet område" frisätts även en adrenalindusch ... Betänk sedan hur frisättning, alternativt förlust, av signalsubstanser kan forma individer, barn som vuxna!
  
Rektorer, arbetsgivare och medmänniskor: vakna upp NU!
Låt barnen leva ut sina behov på annat sätt än genom mobbing! Skolan är i behov av ökade resurser genom fritidsledare, fritids- och dramapedagoger som nu bör få sin givna plats i skolans vardag för att ge barn och ungdomar möjligheter leva ut sina behov!


Behov av bemötande efter utsatthet, mobbing
Att bli sedd är A och O! Genom samtalet om hur och varför blir man sedd - genom att rektor, lärare, arbetsgivare och medmänniskor erkänner att det sker så uppmärksammar de att mobbing pågår eller har pågått och klargör, på så vis, för den mobbade att det här är inte okey att du utsätts för det här! Du tillhör oss och vi skall ta tag i det här NU! Samtidigt som man uppmärksammar mobbaren på att det här är inte okey, det här är inte accepterat i vårt samhälle! Vi accepterar inte att detta fortgår! Vi sätter oss ned och gör upp en bemötande- och behandlingsplan NU!

Samtal, anpassad kost, massage och rörelseaktivitet kan öka på den förlorade serotoninnivån
Att bli sedd, dagligen, att någon ser en och pratar till en ökar på nivån av serotonin liksom daglig och anpassad kost samt daglig och anpassad rörelse i form av massage och lek- samt fritidsaktiviteter gör! Samtidigt som dagliga samtal och rörelseaktiviteter stärker individens självförtroende om de anpassas efter individens speciella behov.
 
Den utsatta kan också må bättre genom att börja skriva om situationen eller göra en film alternativt ta upp händelsen på dramalektionen - att bli sedd är således av stor vikt, det ökar tilliten och ökad tillit minskar stressen, utsattheten som kan ta sig uttryck på olika sätt beroende av individens stämningsläge (balans eller obalans i biokemin) ...

Rörelseaktivitet, massage och anpassad kost sänker den höga nivån av dopamin och adrenalin
Daglig och anpassad kost syftar, liksom anpassad rörelseaktivitet, till att balansera upp obalansen i individens biokemi - allt anpassat efter individens speciella behov. Inom loppet av några veckor uppnås oftast ett mycket positivt resultat - när fritidsledare, fritidspedagoger och dramapedagoger får en god handledning om hur och varför.


Själv utsatt för svår mobbing två gånger
Ja, jag har själv blivit mobbad i vuxenlivet - den andra gången hamnade jag i ungefär samma situation men då kunde jag hantera det snabbare och vara mer aktiv. Jag berättade i stort sett på en gång att jag hamnat i samma situation, av samma mobbare som för cirka tolv år sedan, och att jag nu mådde skitdåligt eftersom jag fick sådana enorma flash-backs ... några av dem jag berättade för förstod mig medan andra inte alls förstod mig och jag har nu valt att vara där jag blir förstådd ;-)
Jag strävar nu efter att ta hjälp i mitt fortsatta arbete genom att läsa boken "Den sociala hjärnan" av läkaren och forskaren Katarina Gospic.

lördag 1 februari 2014

Bekämpa ditt utanförskap!

Tro på dig själv - har du dolda funktionshinder som i dag ses som neuropsykiatriska eller psykiatriska eller synliga funktionshinder som ses som fetma och/eller beroende (man kan dölja sitt beroende ganska så bra) så finns det möjligheter genom att förändra sin kost!

Lägg sedan till dina förmågor och jobba på dem - tro på dig själv!

Jag önskar dig all lycka i livet!