Sidor

tisdag 14 oktober 2014

Schizofreni och psykos - viktigt att förebygga i tid

På viska.se kan vi läsa att man på en kongress diskuterade nya läkemedel mot schizofreni - läkemedel som påverkar på helt nya sätt. Bland annat sade man att det är viktigt behandla schizofreni tidigt för att symptomen inte skall försämras och för att man inte skall få en kognitiv nedsättning... man pratade om nya antipsykotoiska medel, som man kallar läkemedel, som ökar glutamat i hjärnan - en funktion som man tror är nedsatt vid schizofreni. Man pratade även om andra medel som kan minska de kognitiva och negativa symptomen...

Det är viktigt behandla schizofreni och psykos på ett så tidigt stadium som möjligt
För att symptomen, som ligger till grund för diagnosen schizofreni eller psykos, inte skall försämras och för att man inte skall få en kognitiv nedsättning är det viktigt att behandla så tidigt som möjligt!

Eftersom kost samt brist på vitaminer, mineraler och omega-3 har visat sig vara en av de bidragande orsakerna till bland annat schizofreni, men även psykos, depression, adhd, autism mm., så bör man, så snart som man ser det minsta lilla tecken, genom beteendeförändringar, lägga om kosten och ta de terapeutiska doserna av vitaminer, mineraler och omega-3.

Genom att anpassa kosten och således plocka bort den kost som kan vara en av de bidragande orsakerna till symptomen och genom att ge de nödvändiga kosttillskotten - eftersom en läckande tarm ...


... som orsakas av den mat man har ätit, medfört att man inte kunnat ta upp viktiga ämnen ur kosten, ämnen som exempelvis vitaminer och mineraler, viktiga byggstenar till våra celler, signalsubstanser och hormoner ...... och brister i form av omega-3 bör kompletteras genom kosttillskott.


Anpassad kost
Genom att ta bort produkter i kosten som innehåller mjölk, mjöl och soja - det gäller 100% de första tre månaderna, helst i sex månader för att få ett fullgott resultat - ger man individen möjligheter att bli friskare!

Anpassade kosttillskott
När man äter kost som kroppen har svårigheter med att bryta ned - på grund av att man vanligtvis har brist på de enzymer som bland annat skall hjälpa till med att bryta ned proteinerna i mjölk, mjöl och soja, vilket benämns proteinintolerans - får man en irriterad tarm, en tarm som har svårt ta upp vissa ämnen ur kosten samtidigt som den läcker ut vissa ämnen som den inte skall släppa igenom tarmväggarna.
Nödvändiga kosttillskott är, som jag ser det, extra höga doser av ett bredspektrum av vitaminer och mineraler, omega-3 och tarmbakterier - och de skall tas dagligen! Ibland kan det vara nödvändigt ta antioxidanter och kalk eller bikarbonat alternativt björksav/björkaska om man bor i en väldigt stressad kropp. Dr P-A Öckerman och Egenvårdspoolen är goda producenter av antioxidanter i bredspektrum - eftersom balansen är viktig bör man inta det i form av bredspektrum och inte enbart en eller några vitaminer, mineraler eller antioxidanter. Du kan läsa mer om det i Per-Arne Öckermans bok om fria radikaler och antioxidanter.

Kosttillskott med omega-3
Eftersom den mat vi i dag äter har allt för höga halter av omega-6, halter som tangerar nivån för hälsorisk, behöver vi omega-3 för att balansera upp den obalans som uppstått i biokemin.
Orsaken till detta är att våra djur i dag inte går ute och äter, eller pickar, av de grödor som innehåller omega-3. Exempelvis innehåller ett ägg i Grekland betydligt högre halter av omega-3 än vad ett ägg i Sverige gör i dag! I dag ger vi våra djur kraftfoder vilket innebär att de ger oss enormt höga doser av omega-6 i förhållande till omega-3. Även den odlade laxen får kraftfoder vilket medför att den har låga halter av omega-3 jämfört med den vilda laxen.
Lagom balans mellan omega-6 och omega-3 anses vara 3:1, således tre gånger så mycket omega-6 som omega-3. Idag har vi skyhöga världen av omega-6 vilket medför att vi hamnar i riskzonen för att dra på oss fysisk och/eller psykisk ohälsa, så kallade folksjukdomar.
Det finns forskning, sedan långt bak i tiden, som visat att bl.a. brist på omega-3 kan vara en av de bidragande orsakerna till schizofreni.


Här hittar du en hemsida - hemsidan som visar på de möjligheter som finns, genom anpassad kost och kosttillskott, att förändra biokemin så till den milda grad att de symptom som stödjer diagnosen schizofreni avtar och oftast "försvinner bort i horisonten" - men ligger och lurar så fort man fastnar i de livsmedel som kan vara en av orsakerna till att symptomen uppstått! Föreningen stöds inte bara av föräldrar utan även av de terapeuter och läkare som sett att metoden har effekt - en effekt vi inte borde få lov att tysta ned!

Här hittar du hemsidan som förklarar vad en proteinintolerans är och här en sida på FB som har mycket att ge dig som funderar över vad det handlar om!


Här hittar du artikeln som bara talar om läkemedel - effekter som du även kan få med hjälp av ovan nämnda ;-)

Lycka till i ditt val!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar