Sidor

tisdag 14 oktober 2014

Inga fler barn i socialt utanförskap!

Oavsett vem som styr i Sverige finns ett löfte som aldrig infrias: att bryta socialt utanförskap bland barn. Hjälp oss ändra på det genom att sprida budskapet!

Kämpa för varenda unge - där jag menar att det är dags att börja kämpa i Sverige NU och ge varenda unge rätten att få den kost de håller sig friskare av och kräv att den svenska sjukvården tar till sig de kunskaper som i dag finns om den anpassade kostens, de anpassade kosttillskottens och de anpassade rörelseaktiviteternas samt kompensationens positiva roll för ett friskare liv, en ökad psykisk hälsa, bland våra barn och unga!

Unicef skriver, och jag håller med, därför är jag med, att "Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting. Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för miljontals barn världen över.
Det går att skydda barn mot våld, övergrepp och exploatering. Det går att ge dem trygghet, utbildning och mat för dagen. Och det går att befria barn från ett liv som soldat, gatubarn eller prostituerad.
UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, finns på plats i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar och arbetar dygnet runt för att ALLA barn ska få den barndom som de har rätt till. Det handlar om så självklara saker som till exempel rent vatten, vaccin mot dödliga sjukdomar, bra hälsovård, skola och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering.
På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller "facebooka" om barns rättigheter.
Vi kanske inte kan förändra världen idag, men allt stort börjar med något litet.
Du kan göra större skillnad än du tror.
Ps. Vill du gå med i vårt nätverk bloggare för varenda unge - läs mer här!"

Den svenska sjukvården ser bort och tystar ned
"Varje dag, året om kränks och utnyttjas barn medan omvärlden tittar på – eller bort. Så skulle det inte behöva vara. Alla har vi ett val. Antingen gör du ingenting – eller så gör du någonting":

Tillsammans kan vi förändra förutsättningarna för de tusentals barn i Sverige som i dag inte får de möjligheter de har rätt till, en ökad psykisk hälsa - eftersom den svenska sjukvården, inklusive psykiatri och neuropsykiatri, tittar bort och tystar ned de kunskaper, både beprövade och genom forskning, som i dag finns om hur förändring av livsstil kan förändra barnets psykiska hälsa inom loppet av några veckor!

Förändring av livsstil genom förändring av kost, möjligheter till kosttillskott, kompensation och daglig rörelseaktivitet!
Det krävs egentligen färre resurser för att kunna coacha våra barn och unga med psykisk ohälsa till ett friskare liv - här några förslag till åtgärder:

Första steget är att läkarna tar sitt ansvar och följer Läkemedelsverkets rekommendationer samt enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och FN:s Barnkonvention gör de har all skyldighet att göra;
* informerar om vilka möjligheter till stödåtgärder som finns genom andra metoder
än de som erbjuds i dag via sjukvården
* kräver fördjupad utbildning, av sjukvårdspersonal inom habilitering och psykiatri, inom området livsstilsförändring (anpassad kost, kosttillskott, kompensation och rörelseaktivitet)
* kräv att de som redan är insatta i området har all rätt att sätta igång NU - vi har inte en enda sekund att förlora! - de kan utbilda och coacha

Andra steget är att coacha de som finns i barnets närmiljö genom att;
* ge information om hur och varför till barn, föräldrar och skolpersonal 
* sätta igång studiecirklar om kostens och kosttillskottens samt rörelsens betydelse

Tredje steget är:
* uppföljning
* vidareutbildning

I Västra Götalandsregionen har man lagt en handlingsplan som gäller från den 1 januari 2014, och, i korthet, innebär den ökade krav på ett aktivt barnrättsarbete i samtliga delar av Västra Götalandsregionen - där jag ser den tredje punkten, Västra Götalandsregionen ska ha god överblick över barns hälsa och levnadsvillkor, som den viktigaste! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar