Sidor

måndag 24 juni 2013

Rehabilitering inom kriminalvårdenBeatrice Ask, tar kriminalvården verkligen hand om vuxna, normala människor?
Inledningsvis vill jag påpeka att det för mig inte handlar om normala eller onormala individer, människor, utan om vanliga och ovanliga individer - där ovanligheten kan vara antingen till fördel eller nackdel. Ovanligheten beror inte allt för sällan på störningar inom området känsel, orsakade av en obalans i individens biokemi - något som oftast kan förändras positivt genom anpassad kost och anpassad rörelseaktivitet. Positiv förändring av balansen i biokemin innebär positiv förändring av individens beteenden, både fysiskt och psykiskt - således möjligheter till positiv förändring av individens beteende i aktivitet och relation. För mig handlar det inte om att de som vårdas inom kriminalvården är normala människor som inte behöver så mycket rehabilitering utan bara behöver lära sig hur man gör, hur man beter sig ... personligen misstänker jag att dessa medmänniskor har kämpat med att göra som andra människor gör i hela sitt liv!
I dagens, 20130624, svt2 FORUM, Direktsända interpellationsdebatter i riksdagen, 11:00-12:00, avslutar justitieminister Beatrice Ask debatten med att säga att det är viktigt för våra interner att lära sig leva ett normalt liv, att det är vuxna, normala människor det handlar om. Som jag ser det avsäger där med vår minister dessa unga män och kvinnor rätten till att få möjligheter träffa specialiserad arbetsterapeut, logoped och sjukgymnast samt beroendeterapeut. Beatrice Ask svar var riktat till miljöpartiets talesman i frågan, Gunvor G Ericson, som förespråkar arbetsterapeuter inom kriminalvården.

Arbetsterapeuten har möjligheter bedöma om individen bär på någon form av dolt funktionshinder inom området känsel, så kallade human haptiska perceptionsstörningar - något som ofta kan ligga bakom individens svårigheter med att delta i livets dagliga aktiviteter och relationer. En specialiserad arbetsterapeut vet hur individen kan få möjligheter till positiv förändring av beteenden i aktivitet och relation genom anpassad kost och kosttillskott samt kompensation.
Beroendeterapeuten har möjligheter förändra intag av socker och andra beroendeframkallande droger för att eliminera risker så som ex. aggressionsutbrott, sömn- och koncentrationssvårigheter mm

Normala människor som har normala möjligheter känna in hamnar oftast inte inom kriminalvården
Kära Beatrice, du om någon borde veta att normala människor inte hamnar inom kriminalvårdens väggar - nej, det är avvikande beteenden som exempelvis aggressivitet och beroende av droger och spänning som för våra ungdomar, de barn vi födde till denna jord för att vårda och ge ett människovärde, inom social- och kriminalvårdens väggar utan att få möjligheter till en fullgod rehabilitering! Vårt misslyckande som föräldrar och samhälle avspeglar sig i antalet barn och unga som hamnar inom dessa väggar - ju fler barn och unga desto större misslyckande, ett bevis för att vi vuxna inte har lyckats ta hand om det dyrbaraste vi har: våra barn och ungdomar!

För att våra barn och ungdomar skall få möjligheter utvecklas normalt, vanligt, krävs tillgång till kost och rörelseaktiviteter som ger dem möjligheter till god balans i deras biokemi - en eventuell obalans avspeglar sig i barnets/ungdomens avvikande beteenden.

Sjukvården förnekar, liksom Beatrice, betydelse av habilitering och rehabilitering
Så länge sjukvården förnekar att kost och inaktivitet kan vara en av de bidragande orsakerna till att ungdomar utvecklar bland annat aggressivitet och våld borde sjukvården ej heller få tillgång till att ge barn och unga mediciner när de utvecklat avvikande beteenden... Faktum är att mediciner, precis som kost och rörelse, kan förändra barnets/ungdomens biokemi. I dag har sjukvården valt att försöka förändra barns/ungdomars avvikande beteenden genom samtal, medicinering och pedagogik trots att de är väl medvetna om det kända faktum att bland annat proteiner i mjölk-, mjöl- och sojaprodukter samt socker kan utveckla många av dessa avvikande beteenden!

Vad får sjukvård att välja medicinering och samtal före förändring av kost och rörelse?
Medicinering genererar pengar, vinster samtidigt som ett erkännande av att viss kost, de vita gifterna, och inaktivitet kan utveckla barn och unga med svåra, avvikande beteenden - beteenden som medför att de riskerar hamna i utanförskap - riskerar minska de vinster som läkemedels- och livsmedelsindustrin har satt som mål! 

Hur många barn och ungdomar skall vi offra och låta hamna inom social- och kriminalvård!?
Så länge inte sjukvården upplyser socialstyrelsen om kostens och rörelsens betydelse kommer antalet ungdomar inom social- och kriminalvård att öka! Naturligtvis har även deras behov av att bli sedda, få ett människovärde genom att vara värdefull - där eget jobb, egen lägenhet och råd att köpa in mat för dagen är en god förutsättning för att livet skall kännas meningsfullt, också av betydelse men så länge vi förnekar kostens och rörelsens betydelse under barnets uppväxt riskerar vi även deras framtid!

Anpassa barns och ungdomars kost och rörelse - minska behov av social- och kriminalvård!
Så fort vi inser att ett barns utveckling av beteenden avviker från det vanliga bör vi inse att habilitering i form av anpassad kost, kosttillskott, rörelse och kompensation kan ge barnet möjligheter till en ökad livskvalitet samtidigt som enorma resurser sparas in och kan läggas om på andra behövande ;-)

4 kommentarer:

 1. Intressant inlägg. Men på vilket sätt har en arbetsterapeut möjlighet att reducera interners intag av socker? Arbetsterapeuter har så vitt jag vet inte skolning inom kosten. Då finns det andra yrkesgrupper som jag med större förtroende skulle vända mig till. Jag menar inte dietister den utbildningen gynnar bara livsmedelsverket. Jag menar seriösa näringsterapeutiska utbildningar som finns och tas på allvar utanför Sverige. Sverige, världens sämsta land i det mesta. För nog tycker jag också att kriminalvården kunde stramas upp också. Jag har inte lust att betala skatt för vad som helst

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kära anonym!
   Mina erfarenheter är att såväl en an arbetsterapeut som en sjukgymnast mycket väl kan sätta sig in i kostens betydelse eftersom kosten påverkar kvaliteten på rörelsen och där med utvecklingen av individens beteenden. Att skola sig inom kosten är av betydelse för att förstå hur man kan möta individer med avvikande beteenden.

   Det finns inget som hindrar varken en sjukgymnast eller en arbetsterapeut eller en logoped, som är väl insatt i ämnet, att informera individen om att de seriösa näringsterapeuterna finns - de som i dag är skolade i hur proteinintolerans/opioida peptider, socker, andra gifter och brister påverkar utvecklingen av beteenden, både fysiskt och psykiskt.

   Möjligheterna för individen att gå vidare till en väl insatt näringsterapeut, näringsfysiolog skall vara lika självklara som att få möjligheter gå vidare till en terapeut som är utbildad inom ex. Tomatismetoden, optometri, Neurofeedback etc. - allt för att den enskilde individen själv skall kunna stoppa där han/hon känner sig nöjd med den positiva utveckling som oftast sker genom anpassad kost/diet och anpassad rörelse ,-)

   Radera
 2. Bäst vore om alla barn fick bra mat från början och att mat med tillsatser inte fick säljas och att ekologiskt var det enda som finns att köpa och att inga vaccinationer förekom och att alla barn kunde vara hemma till tre års ålder för anknytningens skull och för att man inte är mogen att vistas i grupp innan dess. Tack för en intressant blogg.Instämmer i alla åsikter om mjölk och gluten också som ju inte är människoföda.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kära Anonym!
   Tack för dina ord <3

   Bra mat kan vara olika för olika barn och unga. Härstammar man från ett land där man inte använder sig av varken vetemjöl eller mjölk samt dessa mängder socker som vi gör i vårt land kan individen utveckla mer eller mindre avvikande beteenden. Har vi en individ framför oss som är proteinintoerans mot mjölk-, mjöl- och sojaprodukter så måste vi ta hänsyn till detta och avlasta från så mycket gifter och brister som det är möjligt. Dessa individer tycks även bli än mer känsliga än andra individer mot amalgam, vaccinationer etc.

   Och hur väl man än försöker möta sitt barns behov under anknytningen så kan ett barn med proteinintolerans vara mycket svårt att möta OM man som förälder inte fått möjligheter få reda på barnets över- eller underkänslighet för stimuli via området känsel:

   * överkänslighet för stimuli via berörings- och balanssinnet kan exempelvis göra det mycket svårt för föräldrarna att förstå HUR de ska möta sitt barn

   * underkänslighet för stimuli via led- och muskelsinnet kan även det ställa till med stora svårigheter för föräldrarna att förstå hur det skall möta sitt barn

   * en kombination av båda ovanstående exemplen gör det än svårare för föräldrarna att möta sitt barns speciella behov

   - alla tre exemplen här ovan gör att ankytningen kan störas/rubbas hur mycket föräldrarna än försöker göra för sitt barn så länge de inte får information om vilket speciellt behov av bemötande deras barn har ...

   Sammanfattningsvis kan en bra mat för andra barn vara dålig mat för andra barn - där utveckling av avvikande beteenden skvallrar om att barnet går på fel kost - exempel på dessa avvikande beteenden nämns här: http://www.neuropedagogen.blogspot.se/p/beteendeavvikelser-vid-storningar-inom.html

   Radera