Sidor

onsdag 28 november 2012

William Petzälls utanförskap hade kunnat undvikas!


VEM som kommer att hamna i utanförskap syns oftast inte utanpå eftersom det handlar om dolda funktionshinder - du kan oftast inte se på ett barn om det har störningar inom området känsel, syn eller hörsel. Inte förrän du börjar kartlägga beteenden och gör en grundläggande, basal utredning av störningens utbredning och intensitet kan du få fram barnets speciella behov av bemötande - ett bemötande som ofta gör att barnet känner att det kan och duger - fast så här i stället!

Tack UG för att ni tar upp utanförskapets baksida!

Redan i tidig ålder hamnade William i utanförskap.
Varken skola, skolhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatri samt socialtjänst tog hans utanförskap eller det missbruk som han sakta men säkert utvecklade på allvar!
Tusentals barn och unga riskerar i dag hamna i samma fälla - ingen bryr sig i tid! Ingen lyssnar in föräldrarna!

Endast pedagogik, samtal och mediciner erbjuds
Många gånger finns det knappt ens tid för samtalet! All form av basal bedömning, som kan utröna orsakerna till Williams och andra barn och ungas utanförskap, varför han/de säger sig "inte gilla skolan" och att "det var roligare sitta och smygröka bakom skolan" uteblir i dag! Barn som kan, tycker att det är ganska roligt att gå i skolan. Barn som inte kan, tycker att det är tråkigt, vill inte vara med och drar sig undan eller hamnar i gäng. De erbjuds några samtal, ingen aktivitet, ingen sjukgymnastik, ingen arbetsterapi och oftast inget behandlingshem eftersom öppenvården och pedagogerna sägs "klara allt"! För att dölja barnets speciella behov av bemötande ges oftast allt för stora mängder av mediciner för att de skall klara av ett liv i skola och på fritid - ofta handlar det om en livslång medicinering...


Skolleda och skolk tas inte på allvar
Allt för ofta möter jag i dag barn och ungdomar som hamnar inom psykiatrin med en långt dragen skolleda där de känt att de inte kunnat göra som dom andra barnen gjorde.
Oftast handlar det, enligt mina erfarenheter som arbetsterapeut i över 30 år med barn och unga, om störningar inom området känsel, Human Haptic Perception - något som oftast kan behandlas med ett mycket positivt resultat genom förändring av kost och daglig rörelseaktivitet i kombination med anpassad kompensation av det dolda funktionshinder som störningen medför. Det dolda funktionshindret/hindren leder oftast till koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter, svårigheter följa med i gymnastiken och andra aktiviteter, delta i relationer.
Min bestämda åsikt är att det skall vara lika självklart att dessa barn och ungdomar får kompensation för sitt dolda funktionshinder som att barn och unga med störningar inom området syn och hörsel får all hjälp och kompensation de behöver för sina dolda funktionshinder!

Känt faktum att de ligger i riskzonen för utanförskap och kriminalitet - medicin erbjuds!
Trots att man vet att dessa barn och ungdomar ligger i riskzonen för att utveckla missbruk och utanförskap, ett utanförskap som medför att de söker sig till udda grupper alternativt drar sig undan, blir skygga, så erbjuds i dag varken William eller andra barn och unga med liknande problematik endast mängder med mediciner, mediciner som tycks öka, för de flesta, för var månad som går!


Sjuk-vård i stället för förebyggande vård för våra barn och unga
Vår sjukvård har verkligen utvecklats till en sjuk-vård i stället för till en förebyggande hälsovård!

Det borde vara lika minst lika självklart bedöma området känsel som det i dag är att bedöma området syn och hörsel redan på BVC (Barnavårdscentralen) och inom SHV (Skolhälsovården)!!!

Det borde vara lika självklart att de, OM de hamnar i beroende av socker, alkohol eller andra droger, får en ordentlig utredning av bakomliggande orsaker samt ett omedelbart omhändertagande med en vård som har dokumenterat god effekt - plus på ett tidigt stadium få information om den kost som ger möjligheter till ett friskare liv utan beroende, missbruk.
 Lyssna gärna till Sindre, sex till sju minuter in på denna konferens, om hur han blev fri från sina år av missbruk, självmordstankar, aggressivitet och ångest!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar