Sidor

måndag 5 oktober 2009

Utanförskapet utvecklas när man har en nedsatt förmåga

Att inte kunna göra som andra barn gör
Redan innan man börjar förskolan har man oftast upptäckt, känt in, att man inte kan göra som andra barn gör. Föräldrarnas, fröknarnas, lärarnas, fritids- och idrottsledarens ord väger tungt för vår fortsatta utveckling. Men dessa människors bedömning av vår förmåga, talang, kan kanske inte vara annorlunda om de inte "vet bättre"- precis så var det för barn och ungdomar med syn- och hörselstörningar, på den tiden då vi inte lärt oss förstå att beteendeavvikelserna berodde på en syn- eller hörselstörning!

Nedsatt förmåga, talang, kan leda till utanförskap
Nedsatt förmåga att utföra en aktivitet, t.ex. klä sig, duscha, sitta still, skära, smöra, måla, rita, läsa, skriva etc. kan bero på störningar inom området känsel. I dag bryr sig sjukvården bara om att bedöma barnets förmåga till syn och hörsel. Det görs redan på BVC (barnavårdscentral) och man fortsätter inom SHV (skolhälsovården) med regelbundna kontroller - allt för att undvika att barnet skall hamna i utanförskap p.g.a. en störning inom området syn eller hörsel! Men området känsel "har fallit bort" på vägen!

Nedsatt förmåga att se och höra kan kompenseras
Så är det även med nedsatt förmåga att känna, känna in beröring, balans och den egna rörelsen - basala förmågor av betydelse för att vi skall kunna härma tal- och ritrörelsen, och av en mer betydelse för automatiseringen av läs- och skrivrörelsen. En god förmåga att känna in balans och den egna rörelsen är av betydelse för att vi skall kunna vara med i leken, i gymnastiken, orka sitta, läsa, skriva etc.

Osmarta och dumma i huvudet med nedsatt förmåga hamnar i utanförskap
Om inte våra
föräldrar, fröknar, lärare, fritids- och idrottsledare och vi själva får reda på att vi har en störning inom området känsel riskerar de, samt vi själva, misstänka att vi är mindre smarta en andra, dumma i huvudet - att vi inte duger!

Läs mer om störningar inom området känsel på

www.neuropedagogen.blogspot.com och www.blogg.aftonbladet.se/15432

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar