Sidor

måndag 24 januari 2011

Autism - utanför gruppen på grund av vaccination som stört epegenetiken?

Mångfald ger helhet - helhet ger mångfald i bemötandet!
Du kan läsa mer om autism och vaccinationer samt ADHD, Strattera och Concerta på mina andra bloggar med datum 24 januari 2011 och rubrik Autism, vaccinationer, ADHD, Strattera, Concerta och forskningsfusk - där ger jag Dig några länkar, som Du kan gå in och läsa mer på samt drar i gång ett upprop om en världsomspännande grupp med syfte att samla in berättelser, "case", från föräldrar till barn som fått autism, och liknande symptom, i samband med sina vaccinationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar