Sidor

onsdag 2 februari 2011

Placeras felaktigt i särskola pga svåra läs- och skrivsvårigheter

Så länge läs- och skrivsvårigheter klassificeras som en psykiatrisk diagnos kommer, dessvärre, det att hända igen, och igen, och igen! Jag menar att läs- och skrivsvårigheter - efter en sensomotorisk bedömning, som ligger till grund för speciellt behov av bemötande - kan kompenseras och stimuleras till en positivare utveckling inom loppet av några månader. Det skall vara lika självklart som att få glasögon eller hörapparat - och definitivt inte orsaka en placering i särskolan! OM den nedsatta förmågan att läsa och skriva förorsakas av en syn- eller hörselstörning så sätter man i dag in snabb hjälp - lika snabbt kan man sätta in hjälpen OM svårigheterna förorskas av en störning inom området känsel!

Dessvärre utesluter man området känsel när man bedömer läs- och skrivsvårigheter och barnets speciella behov av att kompensera lyfts då ej fram i ljuset - i stället får de traggla och träna utan de kompensatoriska hjälpmedel som i dag finns! HUR skulle det se ut om ett barn med störningar inom området syn och hörsel fick traggla och träna utan sina kompensatoriska hjälpmedel? HUR snabbt skulle dom då lära sig att läsa och skriva? Det finns forskning inom området läs- och skrivsvårigheter samt vad som händer när de fär kompensera sitt funktionshinder - norrmannen Arne Tragetorn har visat att när dessa barn, oftast pojkar, får kompensera sitt funktionshinder lär de sig läsa inom loppet av några månader!

Förmågan att tala och läsa utvecklas bland annat med hjälp av förmåga att känna in stimuli via den egna rörelsen och stimuli via balanssinnet. Förmågan att skriva utvecklas bland annat med hjälp av förmågan att känna in stimuli via den egna rörelsen och stimuli via balanssinnet. Störningar inom området känsel, human haptisk perception (berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet), kan leda till nedsatt förmåga att automatisera tal-, läs- och/eller skrivrörelsen - störningar inom dessa områden bör ses som lika dolda funktionshinder som störningar inom området syn och hörsel, och skall, så snart det är möjligt, helst redan på förskolenivå, erbjudas olika former av individuellt anpassade kompensatoriska hjälpmedel, jämförbara med glasögon, linser, hörapparat, hörslinga etc.

Kompensation och stimulering
Kompensation av funktionshindret kan vara färdiga bokstäver och färdigt ljud i form av individuellt anpassad dator med ljudåtergivning via headset, fickminne/telefonminne/diktafon, digitala böcker etc.
Stimulering kan ske genom anpassad kost och kosttillskott (exempelvis Omega 3) samt individuellt anpassade lek- och fritidsaktiviteter etc.

Det skall ALDRIG behöva bli som det blev för den här killen (följ länken), som hamnade i utanförskap på grund av en felaktig bedömning;


http://www.expressen.se/nyheter/1.2312774/petter-placerades-felaktigt-i-sarskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar