Sidor

måndag 21 februari 2011

Hjärnkoll Var med i Hjärnkolls bloggsamarbete

Hoppet finns, för oss inom vården, som vill föra en öppnare debatt - en debatt om vikten av att även bedöma området känsel för att utreda individens speciella behov av kompensation och stimulering, där individens biokemiska förutsättningar påverkar känslighet för proteinintolerans, andra gifter och brister, vilket kan vara av avgörande betydelse för vilken form av över- eller underkänslighet individen har - om hur olika skador och biokemiska förändringar kan påverka utvecklingen av individens fysiska och psykiska beteenden, individens förmåga att delta i livets dagliga aktiviteter och relationer, genom;

Hjärnkoll Var med i Hjärnkolls bloggsamarbete

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar