Sidor

måndag 30 maj 2011

Opinion - Ledare - helagotland.se - Skolan sviker grovt ADHD-barnen

Jag ser det inte som att det är skolan som sviker barn som får diagnoser som ADHD - jag ser det som att det är sjukvården som sviker barn som får diagnoser som ADHD och liknande på grund av de okunskaper som i dag finns, inom sjukvården, om kostens och kosttillskottens samt om de beteendeavvikelser som kan utvecklas genom störningar inom området känsel, ett område vars balans störs av gifter (opioida peptider, flamskyddsmedel, kvicksilver mm.) och brister (omega-3, vitaminer, mineraler, tarmbakterier mm.) samtidigt som individens psykiska mående påverkas negativt eftersom misslyckande efter misslyckande, som bland annat beror på utebliven kompensation av de dolda funktionshinder, störningar inom området känsel, som denna obalans i individens biokemi ställer till med. Klart är att denna obalans i individens biokemi kan balanseras upp med hjälp av anpassad kost, kosttillskott, kompensation och rörelseaktivitet.

På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller "facebooka" om barns rättigheter.

 Det är sjukvården, inte skolan, som skall bedöma och behandla samt förmedla information
Det är inte skolan som skall lära sig bedöma och behandla dessa barn - det är sjukvården som skall lära sig bedöma dessa barns dolda funktionshinder och deras speciella behov av bemötande i form av individuellt anpassad kompensation (hjälpmedel etc.) och stimulering (kost, kosttillskott och rörelse samt coachande samtal).

Detta speciella behov av bemötande är sjukvården, likt man i dag gör vid störningar inom området syn och hörsel, sedan skyldiga förmedla till de pedagoger och assistenter som arbetar runt barnet - naturligtvis skall föräldrar och barn få allt stöd de behöver genom sjukvården och den information mm. de har all rätt att få därifrån om vilka andra metoder som kan hjälpa dem vidare!

Opinion - Ledare - helagotland.se - Skolan sviker grovt ADHD-barnen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar