Sidor

torsdag 17 november 2011

Schizofreni - en sjukdom som riskerar leda till döden OM inte kostens betydelse uppmärksammas

Överdödligheten bland personer med schizofreni har åttadubblats under de senaste åren... Utanförskapet är ett faktum om man drabbas av schizofreni - många läkare som arbetar med autism har god kännedom om att schizofreni kan bildas, sakta men säkert, av mjölkprodukter och brist på omega-3! Redan 1997 lyfte Dr Alexandra Richardsson fram dessa kunskaper på en läkarstämma i Stockholm - men än i dag ger man inte omega-3 som tillskott till personer som är deprimerade eller till personer som påvisar beteendeavvikelser som faller under diagnoskriterierna för schizofreni.

Autism är barns svar på schizofreni och möjligen påminner det om galna kosjukan
Jag skulle även vilja säga att autism är "barns svar på schizofreni" - båda svaren uppstår troligen av samma källa; proteinintolerans mot mjölk- och sojaprodukter - men även brist på omega-3 spelar en avgörande roll! I takt med att våra mjöl- och sojaprodukter har ökat under de senaste 50 åren har även dödligheten ökat bland de som får diagnosen schizofreni. Kan det ha ett samband?

Vilken psykiatriker eller psykolog, vilken läkemedels- alternativt livsmedelsindustri skulle vilja att sanningen, om vad proteinintolerans mot mjölk och soja kan ställa till med, kom upp i dagen!? Med största sannolikhet ingen! Men i grannlandet Norge vet troligen mer än tusen personer denna sanning, som finns förmedlad bland annat genom den hemsida som de använder sig av titt som tätt, hemsidan hör till den förening de är med i, Norsk Protein Intoleranse Forening!

Psykiatriprofessor Sten Levander skriver i Läkartidningen nr 25-2004 s. 2208:
”I Malmö har överdödligheten bland de schizofrena patienterna åttadubbats under de senaste 50 åren.” Tänk om han, liksom den övriga sjukvården, tog till sig kunskaperna om vad proteinintolerans mot mjölk- och sojaprodukter kan ställa till med! Tänk vad många individer som då skulle kunna få en förebyggande hälsovård och aldrig hamna innanför psykiatrins murar... murar som man riskerar att aldrig ta sig ut genom eftersom det är murar som besitter gamla kunskaper om orsaker till psykiska sjukdomstillstånd...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar